اما حالا …
تازه وقت مبارزه است، مبارزه با صلاح قرآن و تقوا برای مدد گرفتن از پروردگار متعال و برای آرامش روح و شروعی تازه برای جهاد و مقاومت …

دلنوشته هایی برای آرامش قلب ...

بنویسید تا بخوانند کسانی که چشم دیدن این عشق را ندارند …

لطفاً زمینه های مورد نیاز را تکمیل کنید.

آخرین دلنوشته ها …

اما حالا ... ما و وظیفه ما

انتقام سخت فقط وظیفه مسئولین نیست … اما وظیفه ما در این انتقام چه خواهد بود …

دوباره پدرم را از دست دادم ...

بغض فرزند شهید رحیمی … اما همه شهدای مدافع حرم الان همین حس را دارند …

شما هم شریک هستید ...

با انتشار هر چه بیشتر این صفحه سهمی در آرامش قلوب مومنین داشته باشید …